Utvalget «Norge mot 2025» med første delrapport

Ekspertutvalget «Norge mot 2025» avgir 2. oktober 2020 en foreløpig rapport om konsekvensene for norsk økonomi av koronautbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og økonomiske mottiltak. Rapporten løfter frem trekk ved den pågående krisen og antyder retning for det videre arbeidet. En endelig analyse vil foreligge i første kvartal 2021.

Pressemelding fra utvalget

Utvalgets rapport