NOU 2021: 4 Norge mot 2025 er lagt ut på høring. Høringsfrist er 25. juni 2021.