Innspill til utvalgets møte om arbeidsmarkedet 25. september 2020