Utvalgets endelige rapport legges frem i løpet av våren 2021.

12. februar 2021 – andre delrapport:

2. oktober 2020 – første delrapport: